Presentatie Fries Servies op 15 juli in dorpskerk van Huizum/Leeuwarden

De hele oplage van 1331 bekers en 1331 bordjes is nog niet helemaal gedraaid, maar ik ben wel een heeeeel eind op weg. Dus wordt het tijd voor een presentatie; het servies mag de wereld in! De kleur van de klei uit de 11 steden mag getoond met al haar genuanceerde kleuren. Het glazuur groen, door mij ontworpen, staan voor de groene weilanden om de steden heen. 

De inloop in het kerkje is vanaf half drie. Om drie uur is er een officieel moment, waarin gedeputeerde van de provincie Friesland mevr. Sietske Poepjes ook een rol heeft. En er zal live naar vioolmuziek geluisterd kunnen worden, gespeeld door violist Marcel Prins. Kortom een feestelijke gebeurtenis! Het geheel duurt tot 16 uur.

Laat een reactie achter

Opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd