Fries Servies

Ik ben los met het maken van een Fries Servies met een klein boekje daarbij!! Het servies zal Fries zijn vanwege de Friese kleislib die ik gebruik om het servies haar kleur te geven, Fries vanwege de vorm van het pompebled dat erin terugkomt, en Fries vanwege de persoonlijke verhalen van de mensen bij wie ik de klei raap, opgetekend in een boekje. De presentatie van het Fries Servies als geheel en het boekje, zal samen met de 11 bewoners bij wie de klei is geraapt, plaats vinden op een nu nog onbekende plek, ergens tussen eind april en eind juni 2022. 

Als keramist en antropologe wil ik de klei die hier in Friesland voor het oprapen ligt verbinden met de bewoners die erop wonen. Enerzijds wil ik de ervaring en kennis die ik in ruim 20 jaar heb opgedaan met klei en de vormgeving ervan delen en overbrengen op mensen. Anderzijds ben ik ook benieuwd naar de verhalen van de mensen die op diezelfde klei wonen en hun leven leven.

De klei heb ik inmiddels geraapt in de 11 steden die Friesland rijk is. De geschiedenis leert dat Friesland voortdurend werd overspoeld door de zee; dat betekent ook afzetting van klei als de zee zich weer terugtrekt. De oude zeeklei is ook nu nog te vinden; dat bleek uit de proeven die ik heb gedaan met de klei uit de 11 Friese steden. En de klei ligt nergens dieper dan een meter!

Uit de proeven bleek al dat iedere stad haar eigen kleur klei kent na het bakken. Soms zijn de verschillen groot, soms is het een nuance, net zoals deze bij de bewoners terug te vinden zijn. Tijdens het boren van de proeven ontdekte ik ook dat de mensen die er wonen een verhaal hebben. De klei maakt deze verhalen los; of hun opa had nog op dat land gewerkt, of zij speelden als kind zelf al in die tuin met de klei, of bij iemand anders kwam de herinnering boven aan een spaarvarkentje dat zij ooit van een tante had gekregen uit Workum, van prachtig kerfsnee-aardewerk. Het lijkt mij mooi om deze verhalen te bundelen in een klein boekje en toe te voegen aan het servies. Het zal de aankoop van een beker of een bordje een extra betekenis geven. 

Naast de betekenis die het zal hebben voor de inwoners van Friesland zal het Fries Servies ook aantrekkelijk zijn voor toeristen die de 11 steden bezoeken. Een bordje of een beker zal een aandenken zijn voor nu, maar ook later in de tijd, van hun bezoek aan zowel de stad met haar mensen als het weidse land waarop de stad gebouwd is. Zij zullen het verhaal en hun belevenissen weer doorvertellen aan hun familie en vrienden thuis. Zo is het Fries Servies het middel om mensen met elkaar te verbinden. Ik zie het servies als een start. Uiteindelijk kan ik uit iedere plek waar klei ligt en bewoners zijn, werk maken dat een persoonlijke betekenis krijgt en waarmee mensen zich ook verbonden voelen met de andere “kleibewoners”.

 

Hoeveel stuks Fries Servies ga ik maken?

Ik ben nu bezig met het maken van 11 x11 bekers en 11x 11 bordjes uit iedere stad.

Dat zijn 121 + 121 = 242 stuks servies per stad. Dus reken maar uit!

Laat een reactie achter

Opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd